Tyniec
    Sławny klasztor Benedyktynów w Tyńcu został założony już w XI wieku. Czasy były wtedy dla nas trudne. Dopiero co miały miejsce rozruchy ludowe, wymierzone m.in. w wiarę chrześcijańską i wyrażające chęć powrotu do starego, dobrego pogaństwa. Najechał na nas Brzetysław I, książę czeski, który zrabował Gniezno, a także miały miejsce najazdy Prusów i Pomorzan.
Opactwo Benedyktynów w Tyńcu
    Rządy sprawował Kazimierz Odnowiciel, który starał się odbudować jedność kraju. Gniezno i Poznań zostały zniszczone przez księcia czeskiego więc główną siedzibą kraju stał się Kraków. Najprawdopodobniej on (bądź jego syn) ufundował budowę klasztoru.
DSC_4286Converted.jpg
    Opactwo wiele przeszło w swojej historii. Było wielokrotnie niszczone zarówno przez siły natury (pożar spowodowany piorunem), jak i siłą miecza (m.in. przez Tatarów, Szwedów…). W 1816 opactwo zostało zlikwidowane przez zaborców austriackich. Benedyktyni powrócili dopiero w 1939 roku, pechowo tuż przed wojną. Po wojnie odbudowano kompleks, a w 1968 roku przywrócono opactwo.